حفاظت ماشین

در ماشین های دوّار لرزش بیش از حد، حرارت بیش از حد، توان مصرفی بیش از حد، حرکت محوری بیش از حد شفت و … می تواند باعث تخریب ماشین شود. بنابراین لازم است ماشین در مقابل پارامتر های نام برده تحت حفاظت قرار گیرد. از این رو سنسورهای مناسب روی ماشین نصب می شود و بصورت پیوسته پارامتر مورد نظر را اندازه گیری می کند  و به یک مانیتور ارسال می شود. در مانیتور سیگنال دریافتی پردازش می شود و دامنه اندازه گیری با ویژگی های مشخص، تعیین می شود. این دامنه نسبت به دو حد تعریف شده از قبل ارزیابی شده و با رسیدن به حد هشدار Alert اعلان هشدار توسط مانیتور به اپراتور صورت می گیرد  و از طریق رله مربوطه سیگنال خروجی هشدار فراهم می شود. در صورت رسیدن دامنه به حد خطر، ضمن اعلان به اپراتور، از طریق رله خطر می توان ماشین را بصورت خودکار متوقف کرد. سیستم مانیتور باید دقیق، سریع و ساده باشد تا بطور موثر بتواند عمل محافظت را انجام دهد و تنها در صورت نیاز، ماشین را متوقف سازد. از طرفی هشدار اشتباه هم می تواند باعث توقف بی مورد ماشین و خط تولید شود که خود زیان بار خواهد بود.

تواتر با توسعه سیستم پایش ماشین MMS، امکان اندازه گیری های حفاظتی لرزش، حرارت، موقعیت محوری و سایر پارامترهای فرآیندی، مدیریت رله ها و ایجاد اعلان های ترکیبی را فراهم ساخته است. این سیستم قادر است داده های مورد نیاز پایش وضعیت را نیز فراهم سازد.

  • پایش وضعیت دوره ای Offline VCM

  • پایش وضعیت دائم Online VCM

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
خیابان 12، شماره 308
تلفن : 03133932080   
فاکس : 03133932079
ایمیل : info@tavator.com
مراجع

کتاب ها
دانلود نرم افزار 
سمینار های جاری 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
keyboard_arrow_up