آزمایشگاه ارتعاشات

آزمایشگاه ارتعاشات، دارای تجهیزاتی جهت تولید لرزش مشخص و معین و سیستم های اندازه گیری دقیق لرزش و آنالیز آن می باشد. این آزمایش ها برخی برای صحت سنجی عملکرد سنسورها و تجهیزات اندازه گیری تحت عنوان کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرد.  و برخی برای بررسی رفتار ارتعاشی یا دوام ارتعاشی قطعات تولیدی استفاده می شود. آزمایشگاه ارتعاشات شرکت مهندسی تواتر سپاهان شامل تجهیزات متنوعی برای مقاصد فوق است.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
خیابان 12، شماره 308
تلفن : 03133932080   
فاکس : 03133932079
ایمیل : info@tavator.com
مراجع

کتاب ها
دانلود نرم افزار 
سمینار های جاری 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
keyboard_arrow_up