نرم افزار پایش وضعیت پاینده

PayandeT CM aplication

اجرای یک برنامه پایش وضعیت به یک نرم افزار قوی نیاز دارد تا اندازه گیری های بدست آمده توسط آنالایزرها را مدیریت، ثبت و ردگیری کند، پردازش و نمایش های مختلف برای عیب یابی های مختلف را فراهم سازد، وضعیت ماشین های اندازه گیری شده را تعیین و اعلام کند و امکان تهیه گزارش های سودمند مختلف برای سطوح مختلف مدیریت تعمیرات و نگهداری را فراهم سازد.
عموما سازنده هر دستگاه نرم افزار خاص مرتبط با دستگاه خود را ارائه می دهد. تواتر نرم افزار Payande (پاینده) را برای اجرای پایش وضعیت توسط آنالایزر VB95 توسعه داده است.

ویژگی ها ی Payande :

  • مدیریت اندازه گیری های ماشین های چندین کارخانه
  • ارتباط با دستگاه VB95 جهت انتقال داده ها و روت ها
  • نمایش وضعیت نقاط، ماشین، کارخانه و اعلان هشدار های مربوطه
  • رد گیری تغییرات دامنه های لرزشی
  • نمایش های مختلف و متنوع گرافیکی و متنی دامنه کل، اوربیت، شکل موج و طیف فرکانسی….
  • تعریف و نمایش فرکانس های مختلف عیوب بلبرینگ، چرخ دنده، الکتریکی و ..
  • تعریف روت های اندازه گیری و مدیریت آنها

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

ایمیل : info@tavator.com

مراجع


کتاب ها

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان