جعبه BNC

BNC Box

در اجرای برنامه پایش وضعیت دوره ای در برخی موارد دسترسی به محل اندازه گیری برای نصب سنسور موقت وجود ندارد یا ایمنی کافی برای این کار فراهم نیست مانند جعبه دنده کولینگ تاور. به همین خاطر معمولا سنسورها به محل مورد نظر نصب دائم می شود و سیگنال از طریق کابل کشی دائمی به یک نقطه ایمن برای داده بردار انتقال داده می شود. و در این نقطه با نصب یک جعبه BNC ، داده بردار این امکان را خواهد داشت که با اتصال دستگاه آنالایزر پرتابل به اتصال های BNC داده های نقطه مورد نظر را اندازه گیری و ثبت نماید.

جعبه BNC تولیدی شرکت تواتر سپاهان با آب بندی کامل، مقاوم در محیط های مرطوب با امکان دسترسی سریع بطور همزمان (چند کاناله) به سنسورهای موجود.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

ایمیل : info@tavator.com

مراجع


کتاب ها

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان