کابین بالانس CAB 97

CAB 97 COMPUTER AIDED BALANCING SYSTEM

کابین بالانس CAB 93 شامل یک سنسورها، ماژول اندازه گیری دامنه و فاز دو کاناله، کامپیوتر و پرینتر است. این کابین برای بروز آوری ماشین بالانس های قدیمی طراحی و ساخته شده است. با جایگزینی این کابین به عنوان بخش الکترونیکی اندازه گیری محاسبه و نمایش ماشین بالانس می توان ماشین بالانس های قدیمی که سیستم اندازه گیری و نمایش آنها از کار افتاده است را نوسازی کرد. علاوه براین می توان از این کابین برای تکمیل سخت افزار یک ماشین بالانس استفاده کرد.
CAB 93 حاوی دو سنسور اندازه گیری شتاب سنج است که مقدار نابالانسی را اندازه گیری می کند. البته قابلیت جایگزینی با سنسورهای خاص الکترومغناطیسی مخصوص ماشین بالانس را دارا است. یک سنسور تاکو برای اندازه گیری زاویه فاز و سرعت دورانی مورد استفاده قرار می گیرد. ماژول اندازه گیری سیگنال ها را دریافت و به کامپیوتر ارسال می کند. در کامپیوتر داده های اندازه گیری برای کنترل و مدیریت فرآیند بالانس مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت نتایج عملیات بالانس به عنوان تائیدیه بالانس چاپ می شود.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

ایمیل : info@tavator.com

مراجع


کتاب ها

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان