آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات مانند سایر تجهیزات ابزار دقیق از الزامات مهم در کارخانه های تولیدی است.1 در کارخانه ها، لرزش سنجی معمولا با دو هدف حفاظت و پایش وضعیت انجام می گیرد.2 در سیستم های حفاظتی، ادامه بکار ماشین به زیر حد مجاز بودن لرزش اندازه گیری شده بستگی دارد بنابراین عدم دقت اندازه گیری لرزش می تواند بی جهت باعث توقف تولید شده و یا از طرف دیگر باعث خسارت های مرگ بار شود. 3در سیستم های پایش وضعیت نیز با یک درجه اهمیت پایین تر،‌ کالیبره نبودن سیستم اندازه گیری باعث قضاوت اشتباه در رابطه با وضعیت ماشین و عیب یابی های نادرست و4 در نتیجه تحمیل هزینه های هنگفت به کارخانه می شود.

شرکت مهندسی تواتر سپاهان با استفاده از تجهیزات مختلف کالیبراتور، شیکر، کنترلر، اسیلسکوپ، آنالایزر و … خدمات کالیبراسیون انواع سنسورهای غیر تماسی و تماسی و همچنین ویبرومتر و آنالایزرهای مختلف را انجام می دهد. این تست ها شامل موارد زیر است:

1کالیبراسیون آزماشگاهی :

2کالیبراسیون سنسورهای بدنی

کالیبراسیون سنسورهای بدنی شامل شتاب سنج ها و سرعت سنج ها توسط شیکر و کنترلر لرزش انجام می گیرد. در این آزمایش پاسخ فرکانسی سنسور برای محدوده فرکانسی عملکرد مورد نظر اندازه گیری می شود. معمولا این نوع سنسورها امکان تغییر حساسیت را ندارند و نمی توان برای حساسیت تعریف شده آنها را کالیبره کرد اما می توان حساسیت آنها را در فرکانس های مختلف اندازه گیری کرد. حاصل آزمایش قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن سنسور است. و البته حساسیت سنسور در فرکانس های مختلف اندازه گیری و نمایش داده می شود.

روشهای تست

بهترین روش اندازه گیری حساسیت این سنسورها نصب پشت به پشت با سنسور مخصوص کالیبراسیون و استفاده از کنترلر، شیکر، و آنالایزر جداگانه است. در صورت عدم وجود سنسور مخصوص کالیبراسیون می توان از اندازه گیری یک سنسور و ویبرومتر مطمئن جایگزین استفاده کرد.

در روشی دیگر اندازه گیری ارتعاش مرجع توسط خود شیکر کالیبراسیون انجام می گیرد  و خروجی را باید با مانیتور یا ولتمتر اندازه گیری کرد. این روش قابل انجام در سایت نیز می باشد و نیازی به تجهیزات اضافی دیگری ندارد.

معمولا این کالیبراتور ها قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارند و می توانند تائیدیه نتایج کالیبراسیون را بصورت خودکار فراهم کنند

3کالیبراسیون سنسورهای غیر تماسی – پروکسی

از آنجایی که سنسورها پروکسی خروجی DC و AC همراه با هم را دارند، کالیبراسیون سنسورهای پروکسی شامل دو قسمت تست استاتیکی و دینامیکی است. نصب این نوع سنسورها باید با دقت بالاتری نسبت به سنسورهای تماسی صورت گیرد.

1در تست استاتیکی خروجی DC سنسور توسط یک ولت متر برای فواصل مختلف سر سنسور از هدف (جانشین شفت) ثبت و نمودار حساسیت سنسور بر حسب این مقادیر ترسیم و محاسبه می شود. 2در این نمودار ناحیه غیر خطی پایین و بالای سنسور نیز مشخص می شود.

3در تست دینامیکی خروجی AC سنسور توسط یک ویبرومتر برای حرکت سینوسی صفحه هدف (جایگزین شفت) با دامنه مشخص از پیش تنظیم شده اندازه گیری و با مقدار اصلی مقایسه می شود.

کالیبراتور این نوع سنسورها تحت عنوان دستگاه TK3 معروف است.

4کالیبراسیون در سایت – لوپ چک

در لوپ چک گرم، سیستم های اندازه گیری لرزش سنسور از محل نصب باز شده و روی شیکر (برای سنسورهای بدنی) و یا روی TK3 (برای پروکسی ها) بسته می شود. با ایجاد یک لرزش با فرکانس و دامنه مشخص، باید مقدار مورد نظر روی مانیتور اتاق کنترل خوانده شود و با مقدار شیکر مقایسه شود. معمولاً تا 2 درصد خط قابل قبول است.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
خیابان 12، شماره 308
تلفن : 03133932080   
فاکس : 03133932079
ایمیل : info@tavator.com
مراجع

کتاب ها
دانلود نرم افزار 
سمینار های جاری 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
keyboard_arrow_up