بالانس ماشین های دوار

Machinery Balancing

نابالانسی معمول ترین عیب در ماشین های دوّار است. دو روش زیر برای بالانس روتورها وجود دارد:

 

هر روتوری باید بعد از ساخت در کارگاه بالانس تجهیزات دوار سپس در ماشین مونتاژ شود. از این رو اولین مرحله  بالانس هر روتور بالانس کارگاهی است. ماشین ها بعد از مدتی کار به دلایل مختلف ممکن است مجددا نابالانس شوند. برخی از این روتور ها را می توان در همان محل خود بالانس نمود و از هزینه های باز و بست روتور و حمل به کارگاه بالانس تجهیزات دوار جلوگیری کرد. علاوه براین ممکن است روتوری که بالانس شده بعد از نصب به دلایل مختلف نابالانسی پیدا کند و می توان با انجام عملیات بالانس در محل، لرزش آن را کاهش داد.
شرکت مهندسی تواتر سپاهان از با تجربه ترین و قدیمی ترین ارائه دهندگان خدمات بالانس تجهیزات دوار کارگاهی و بالانس تجهیزات دوار در محل در کشور و همچنین در خارج از کشور است.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

ایمیل : info@tavator.com

مراجع


کتاب ها

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان