ROD

آشکار ساز خارج از مرکزی ROD

خارج از مرکزی شفت که می تواند بعلت عدم رعایت تلرانس های ماشین کاری و یا خمش شفت ایجاد گردد. یکی از عوامل ایجاد ارتعاش و حرارت در یاتاقان ها می باشد. بنابراین اندازه گیری میزان خارج از مرکزی قسمت های مهم یک روتور. یکی از مراحل اصلی عیب یابی در مراحل اولیه تعمیراتی و کنترل کیفیت در مراحل پایانی تعمیراتی است. اگر چه این اندازه گیری ها بصورت سنتی توسط ساعت اندازه گیری صورت میگیرد. اما ثبت آن بصورت سیستماتیک به منظور صدور تائیدیه های کنترل کیفیت نیاز به دستگاه های ابزار دقیق جهت اندازه گیری، ثبت، پردازش و ترسیم اطلاعات مربوطه دارد.

علاوه براین هنگام استفاده از سنسورهای پروکسی برای اندازه گیری ارتعاش جابجایی نسبی بین شفت و یاتاقان که مهم ترین سیگنال حفاظتی و عیب یابی یاتاقان های ژورنال است، یکی از منابع خطا، نا همگن بودن خصوصیت مغناطیسی شفت در محیط دایره مقابل سنسور است. استاندارد API610 دارای توصیه های جدیدی در اندازه گیری محل یاتاقان های ژورنال توسط سنسورهای پروکسی است. بنابراین یکی دیگر از مراحل کنترل کیفیت، اندازه گیری این میزان نا همگنی است که تحت عنوان خارج از مرکزی الکتریکی (مغناطیسی) شناخته می شود. برای این منظور لازم است اندازه گیری به دور روش مکانیکی  (ساعت اندازه گیر یا پروب LVDT ) و الکتریکی (پروب پروکسی) صورت گیرد. و اختلاف برداری آنها که نشان دهنده میزان خارج از مرکزی مغناطیسی است محاسبه گردد.

rod، دستگاه اندازه گیری و نمایش میزان خارج از مرکزی های شفت تحت عنوان ROD 401  برای این منظور طراحی و ساخته شده است.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
خیابان 12، شماره 308
تلفن : 03133932080   
فاکس : 03133932079
ایمیل : info@tavator.com
مراجع

کتاب ها
دانلود نرم افزار 
سمینار های جاری 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
keyboard_arrow_up