کابین بالانس BALCAB 97

کابین بالانس BALCAB 97 یک ماژول الکترونیکی برای اندازه گیری ، پردازش سیگنال ، محاسبه و نمایش نتایج بالانس در یک ماشین بالانس است. از کانال مبدل 2 نیرو ، جابجایی ، سرعت یا شتاب برای مقدار نابالانسی و یک سیگنال تاکو برای مرجع فاز و محاسبه سرعت دریافت می کند. این ماژول می تواند به عنوان جایگزینی برای اندازه گیری و محاسبه بخشی از مانده های دستگاه قدیمی در فرآیند ترمیم استفاده شود. نتایج به صورت گرافیکی نمایش داده می شود و می تواند برای هرگونه تجزیه و تحلیل برای دلالت توده های تصحیح به روتور ارسال شود. گزارش تراز نهایی می تواند به عنوان گواهی مانده تعادل چاپ شود. این ماژول می تواند برای روش های تحمل نرم و تحمل سخت استفاده شود.
کابین بالانس BALCAB 97 تواتر سپاهان

موارد استفاده:

هر نوع دستگاه تعادل سخت و تحمل سخت و نرم.
نوسازی ماشینهای تعادل قدیمی.
گواهی تعادل روتورها در فروشگاههای تعادل

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

مراجع


معرفی کتاب های فارسی 

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

سایت های مرتبط

 

فهرست