محصولات تواتر سپاهان


بالانسر پرتابل VB95

آنالایزر و بالانسر پرتابل دو کاناله ارتعاش سنجی، عیب یابی و بالانس با امکانات قابل استفاده در برنامه های پایش وضعیت و بالانس در محل ماشین های بزرگ.

vb95-2

سیستم پایش لرزش VM4-96

جدیدترین سیستم پایش وضعیت آنلاین تولیدی تواتر سپاهان، قابل تعمیم به هر تعداد مورد نیاز کانال با تمامی امکانات حفاظت، پایش وضعیت و بالانس.

سیستم آنلاین VM4-96

کابین بالانس BALCAB 97

کابین آنالایزر و ماشین بالانس برای اندازه گیری، محاسبه، نمایش، پردازش و کنترل ماشین بالانس قابل استفاده برای ارتقاء ماشین بالانس های قدیمی.

کابین بالانس BALCAB 91

سیستم مراقب VM87

اولین سیستم پایش وضعیت آنلاین 16 کاناله تولیدی شرکت تواتر سپاهان با امکانات حفاظت، پایش و عیب یابی ماشین های حساس کارخانجات تولیدی.
سیستم مراقب vm87

آشکارساز خارج از مرکزی ROD

اندازه گیری خارج از مرکزی های مکانیکی و الکتریکی شافت برای اطمینان از عدم وجود خطای خارج از مرکز الکتریکی اندازه گیری های پروب پروکسی.

آشکارساز خارج از مرکزی ROD

مانیتور VM4

اولین مانیتور 4 کاناله تولیدی تواتر سپاهان برای نمایش، حفاظت، ارتعاش، حرارت و سرعت.
مانیتور vm4
فهرست