آزمایشگاه آنالیز ارتعاشات تواتر سپاهان

آزمایشگاه آنالیز ارتعاشات

کالیبراسیون سنسور، مانیتور، سیستم
اندازه گیری تست های رزنانس، خستگی و عملکرد

کالیبراسیون

کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات مانند سایر تجهیزات ابزار دقیق از الزامات مهم در کارخانه های تولیدی است. در کارخانه ها، لرزش سنجی معمولا با دو هدف حفاظت و پایش وضعیت انجام می گیرد. در سیستم های حفاظتی، ادامه بکار ماشین به زیر حد مجاز بودن لرزش اندازه گیری شده بستگی دارد بنابراین عدم دقت اندازه گیری لرزش می تواند بی جهت باعث توقف تولید شده و یا از طرف دیگر باعث خسارت های مرگ بار شود. در سیستم های پایش وضعیت نیز با یک درجه اهمیت پایین تر،‌ کالیبره نبودن سیستم اندازه گیری باعث قضاوت اشتباه در رابطه با وضعیت ماشین و عیب یابی های نادرست و در نیتجه تحمیل هزینه ای هنگفت به کارخانه می شود.

سیستم های اندازه گیری معمولا در کارخانه سازنده سنسور و مانیتور کالیبره می شوند اما در مراحل مختلف ممکن است این کالیبراسیون از اعتبار خارج شود و نیاز به کالیبراسیون مجدد داشته باشد. سنسورها و مانیتورهای لرزش سنج مختلف ممکن است فرآیند کالیبراسیون متفاوتی داشته باشند.

فرآیند بازرسی عملکرد loop checking  یکی از فعالیت های اصلی ابزاردقیق در مرحله پیش راه اندازی (Pre-Commissioning)  در پلنت های صنعتی است. این فرآیند در دو مرحله سرد و گرم انجام می پذیرد. در بازرسی سرد، فقط وصل بودن اتصالات بررسی می شود ولی در بازرسی گرم با استفاده از شبیه ساز سیگنال از یک سو و اندازه گیری در مانیتور از سوی دیگر صحت اندازه گیری کل سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه سنسورهای لرزش معمولا در اثر لرزش و عوامل دیگر ممکن است به تدریج مستهلک و از کالیبره خارج شوند لازم است بصورت دوره ای نیز کل سیستم از سنسور تا مانیتور بازرسی گرم شود اما بازرسی گرم استاندارد ابزار دقیق برای این کار کفایت نمی کند و لازم است از کالیبراتورهای خاص ایجاد لرزش مکانیکی استفاده شود.

کالیبراتورهای TK3 و شیکر های پرتابل (Shaker) از معمول ترین ابزار برای کالیبراسیون بازرسی عملکرد لرزش سنج ها هستند.

کالیبراسیون آزماشگاهی

کالیبراسیون آزماشگاهی

کالیبراسیون سنسورهای بدنی

  • شتاب سنج

  • سرعت سنج

کالیبراسیون سنسورهای بدنی شامل شتاب سنج ها و سرعت سنج ها توسط شیکر انجام می گیرد. در این آزمایش پاسخ فرکانسی سنسور برای محدوده فرکانسی عملکرد مورد نظر اندازه گیری می شود. معمولا این نوع سنسورها امکان تغییر حساسیت را ندارند و نمی توان برای حساسیت تعریف شده آنها را کالیبره کرد اما می توان حساسیت آنها را در فرکانس های مختلف اندازه گیری کرد.

بهترین روش اندازه گیری حساسیت این سنسورها نصب پشت به پشت با سنسور مخصوص کالیبراسیون است.

‌‌BackToBackCalibration

در روشی دیگر اندازه گیری ارتعاش مرجع توسط خود شیکر انجام می گیرد  و خروجی را باید با مانیتور یا ولتمتر اندازه گیری کرد.

ModalChopCalibrator
گزارش کالیبراسیون

کالیبراسیون آزماشگاهی

کالیبراسیون سنسورهای پروکسی

کالیبراسیون آزمایشگاهی تواتر سپاهان

تست نمودار رفتار استاتیکی (خطی) سنسور پروکسی

اولین تست سنسور پروکسی بررسی خروجی خطی این سنسور و استخراج حساسیت سنسور است. سنسورهای پروکسی ناحیه دامنه خطی مشخصی دارند و با این تست می توان این ناحیه را شناسایی کرد. در مانیتورهای با کیفیت امکان وارد کردن ناحیه خطی نیز فراهم شده است.

کالیبراسیون پروکسی
ProximitySensivity

تست رفتار دینامیکی سنسور پروکسی

بررسی خروجی دینامیکی سنسور در فرکانس های مختلف می تواند پاسخ فرکانسی سنسور را نشان دهد. برای این کار لازم است از دستگاه TK3 برای ایجاد نوسان مکانیکی با فرکانس های مختلف برای یک دامنه مشخص استفاده کرد.

TK3 تواتر سپاهان

کالیبراسیون در سایت

در لوپ چک گرم سیستم های اندازه گیری لرزش سنسور از محل نصب باز شده و روی شیکر (برای سنسورهای بدنی) و یا روی TK3 (برای پروکسی ها) بسته می شود. با ایجاد یک لرزش با فرکانس و دامنه مشخص، باید مقدار مورد نظر روی مانیتور اتاق کنترل خوانده شود و با مقدار شیکر مقایسه شود. معمولاً تا 2 درصد خطا قابل قبول است.

LoopCheck
VibrationTests

تست های ارتعاشی

  • تست رزنانس

  • تست دوام

  • تست عملکرد

تست رزنانس

این تست برای پیدا کردن فرکانس طبیعی یک قطعه مورد استفاده قرار می گیرد. قطعه روی شیکر مناسب بسته شده و هر دو سیگنال نیروی وارده و لرزش ایجاد شده اندازه گیری و با استفاده از تجهیزات کنترل ارتعاش و مقایسه فاز، اختلاف فاز 90 درجه بعنوان فرکانس طبیعی شناسایی می شود. با استفاده از چراغ استروبوسکپ نیز می توان شکل مودهای طبیعی را شناسایی کرد.

Endurance Test

تست دوام

همان تست خستگی است که با استفاده از یک کنترلر ارتعاش، سیگنال لرزش بصورت ثابت یا با فرکانس متغیر (جاروب فرکانس بین دو مقدار حدی) تولید و تقویت کننده آنرا به ولتاژ با جریان مناسب برای شیکر تبدیل و شیکر لرزش مورد نظر را به قطعه مورد آزمایش وارد می کند. معمولا قطعه مورد نظر باید به تعداد ساعت مشخصی در جهت های مختلف تحت لرزش قرار گرفته و سپس میزان خرابی های احتمالی مورد ارزیابی قرار گیرد. عموماً قطعاتی که روی تجهیزات مرتعش نصب می شود مانند خودرو، استانداردهای خاصی وجود دارد که میزان دامنه و فرکانس و نوع تحریک را تعریف کرده است.

تست عملکرد

از همان تجهیزات تست خستگی یا دوام می توان برای بررسی رفتار یک قطعه در شرایط مختلف ارتعاشی استفاده کرد.

PerformanceTest

آزمایشگاه آنالیز ارتعاشات شرکت مهندسی تواتر سپاهان با استفاده از شیکر، کنترلر و TK3 کلیه تست های کالیبراسیون آزمایشگاهی و سایت را پشتیبانی می کند.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

مراجع


معرفی کتاب های فارسی 

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

سایت های مرتبط

 

فهرست